Many designs are for sale as a 3D model, 3D print, 2D print or stock image.
Veel ontwerpen zijn te koop als 3D model, 3D print, 2D print of stockafbeelding.
3D print / toy models • 3D print- / speelgoedmodellen
3D model of the Garfield comic character • 3D-model van het Garfield-stripfiguur

3D model of the Garfield comic character • 3D-model van het Garfield-stripfiguur

Cartoony bear toy design • Speelgoedfiguur-ontwerp van een cartoony beer

Cartoony bear toy design (concept: James Burks) • Speelgoedfiguur-ontwerp van een cartoony beer

Cartoony 3D monster figure • Cartoony 3D monster-figuur

Cartoony 3D monster figure • Cartoony 3D monster-figuur

Cute 3D ghost character design • 3D karakter-ontwerp van een schattig spookje

Cute 3D ghost character design • 3D karakter-ontwerp van een schattig spookje

Unfortunate accident — 3D character • Onfortuinlijk ongeluk — 3D karakter

Unfortunate accident — 3D character (concept: Riki Fuhrmann) • Onfortuinlijk ongeluk — 3D karakter

3D sculpting for a unicorn moneybox • 3D model voor een eenhoorn-spaarpot

3D sculpting for a unicorn moneybox • 3D modelleerwerk voor een eenhoorn-spaarpot

3D sculpting for Swan lights • 3D model voor Zwaan-lampjes

3D sculpting for Swan lights • 3D modelleerwerk voor Zwaan-lampjes

3D toy animal heads for a promotional kids collectibles campaign • 3D speelgoed-dierhoofden voor een promotionele kinder-spaarcampagne

3D toy animal heads for a promotional kids collectibles campaign • 3D speelgoed-dierhoofden voor een promotionele kinder-spaarcampagne

Alien 3D print model (concept: Patrick Maynard)

Alien 3D print model (concept: Patrick Maynard)

Figure model for a 38 cm high 3D print (Concept: Bart Aalbers) • Figuur-model voor een 38 cm hoge 3D-print

Figure model for a 38 cm high 3D print (Concept: Bart Aalbers) • Figuur-model voor een 38 cm hoge 3D-print

3D print models of Rembrandt and De Ruyter comic characters • 3D print modellen van Rembrandt en De Ruyter stripfiguren

3D print models of Rembrandt and De Ruyter comic characters (concepts: Pieter Hogenbirk) • 3D print modellen van Rembrandt en De Ruyter stripfiguren

Superson — 3D print model for a father (concept: Paul Rozenbeek) • Superzoon — 3D print model voor een vader

Superson — 3D print model for a father (concept: Paul Rozenbeek) • Superzoon — 3D print model voor een vader

3D print design of a gun turret replacement for the Star Bird toy spaceship • 3D print ontwerp van een boordkanon-vervanging voor het Star Bird speelgoed-ruimteschip

3D print design of a gun turret for the Star Bird toy spaceship • 3D print ontwerp van een boordkanon voor het Star Bird speelgoed-ruimteschip

Peace Pendant — jewelry design • sieraad-ontwerp

Peace Pendant — jewelry design • sieraad-ontwerp

Back to Top