Complementing his design services, Metin is also an experienced freelance (copy)writer, editor and translator, specialized in — but not limited to — computer-related subjects, such as software reviews, hardware reviews and computer graphics tutorials.
Articles can be written in English or Dutch, with or without images, and delivered through a CMS like Wordpress or as a document such as Google or Word.
Metin created articles and/or images for BoingBoing, Lifehacker, Technabob, Chemical and Engineering News, Nu.nl, NRC.next, NRC Handelsblad, De Volkskrant, Volkskrant Banen, Esquire, Elsevier weekblad, Intermediair, SQ (Society Quarterly) magazine, Rails (former Dutch Railways magazine), FNV Bouw magazine, iCulture (formerly iPhoneclub), Blender Nation, CG Cookie, CG Boost, Kidsweek, Taptoe, PC Magazine, PC-Active, Computable, ComputerTotaal, Webwereld, Emerce, Mercedes-Benz magazine, MacFan and more publications.
Aansluitend op zijn ontwerpdiensten is Metin ook een ervaren zzp (tekst)schrijver, redacteur en vertaler, gespecialiseerd in — maar niet beperkt tot — computer-gerelateerde onderwerpen, zoals software-recensies, hardware-recensies en lessen in computer graphics.
Artikelen kunnen worden geschreven in het Engels of Nederlands, met of zonder afbeeldingen, en geleverd via een CMS zoals Wordpress of als een document zoals Google of Word.
Metin creëerde artikelen en/of beelden voor BoingBoing, Lifehacker, Technabob, Chemical and Engineering News, Nu.nl, NRC.next, NRC Handelsblad, De Volkskrant, Volkskrant Banen, Esquire, Elsevier weekblad, Intermediair, SQ (Society Quarterly) magazine, Rails (voormalig NS magazine), FNV Bouw magazine, iCulture (voorheen iPhoneclub), Blender Nation, CG Cookie, CG Boost, Kidsweek, Taptoe, PC Magazine, PC-Active, Computable, ComputerTotaal, Webwereld, Emerce, Mercedes-Benz magazine, MacFan en meer publicaties.
Click on a screenshot to read the articles
Klik op een screenshot om de artikelen te lezen
blender, 3d, software, conference, amsterdam, netherlands, holland, event, evenement, report, verslag, author, editor, schrijver, redacteur

Articles and reviews for Blender Nation, the world's largest Blender news site
Artikelen en recensies voor Blender Nation, 's werelds grootste Blender nieuws-site

blender, 3d, tips, tricks, workflow, ui, tools, functions, secrets, metin seven, cg cookie, article, writer, author

Articles and tutorials for the CG Cookie design education platform
Artikelen en lessen voor het ontwerp-opleidingsplatform CG Cookie

review, blender, 3d, course, training, tutorials, videos, cgi, real time motion graphics

Computer graphics course reviews for the CG Boost education platform
Recensies van computer graphics cursussen voor het CG Boost opleidingsplatform

cinema, movie, film, reviewer, recensie, recensent

Film reviews on the Letterboxd social film platform
Filmrecensies op het sociale filmplatform Letterboxd

3d, artwork, illustration, illustratie, character, karakter, design, ontwerp, seamour sheep, schaap, cartoons, strips, comics, 3d, npr, toon, lines, ink, style, stijl

Scenarios and artwork of the Seamour Sheep comic strip series for the Dutch NRC.next newspaper
Scenario's en beelden van de Seamour Sheep stripreeks voor het NRC.next dagblad

article, tutorial, writer, author, content, creator, editor, auteur, redacteur, schrijver, commodore, amiga, retro, review, recensie

Articles and reviews for the Dutch iCulture Apple news site
Artikelen en recensies voor de Apple nieuws-site iCulture

📝 Dutch article about language
📝 Artikel over taal
Nagenoeg elk mens moet dagelijks met behulp van de stembanden, tong en lippen een gecontroleerde reeks klanken produceren om te communiceren met de buitenwereld. Taalvermogen is één van de weinige essentiële zaken waarmee een onderscheid tussen mens en dier kan worden gemaakt. Met andere woorden: taal is een zeer belangrijk wapen ter overleving en ontwikkeling. Daarom zou je verwachten dat iedereen zijn of haar uiterste best doet om die taal zo goed mogelijk te beheersen. Maar in de praktijk blijkt dit nog wel eens tegen te vallen.
Door Metin Seven
Of het nu het gesproken of het geschreven woord betreft, er bestaan nogal wat misvattingen over de juiste spelling en het correcte gebruik van verscheidene woorden in de moerstaal. De oorzaak hiervan kan te vinden zijn in dyslexie (welke grapjas heeft daar ooit zo'n lastig te spellen woord voor bedacht?), in onwetendheid of gemakzucht. Er is veelal sprake van de alom beruchte "eeuwige" fouten, zoals het verschil tussen kennen en kunnen, om nog maar niet te spreken van het vermaarde duo "als" en "dan", en natuurlijk niet te vergeten: de aloude twist tussen "mij" en "ik". Natuurlijk mag ook de roemruchte tweeling "enige" en "enigste" niet in dit rijtje ontbreken. Tweelingen worden nogal eens met elkaar verward, zo ook in dit laatste geval. Als het gaat om een persoon of voorwerp, dan spreek je van de enige persoon of het enige voorwerp. "Enigste" is echter ook mogelijk, in de context van bijvoorbeeld een collectie enige jurken, waarvan er één de enigste jurk is in de betekenis van "de meest beeldige jurk".
Soms is er sprake van een zodanig ingeburgerde fout dat het moeilijk is om mensen ervan te overtuigen, en wordt het mettertijd als correct aangemerkt in de naslagwerken. Een goed voorbeeld is de uitspraak van het uit de Franse taal geleende woord "accessoires". Een woord dat met name populair is in radioreclame en luchtige televisie-magazines. Bijna zonder uitzondering spreekt iedereen het woord verkeerd uit. Men zegt namelijk nagenoeg allemaal "asseswares", terwijl volgens de taal-logica de enige juiste uitspraak "akseswares" is. Een logische gedachtegang noopt om het woord te vergelijken met verwante woorden zoals "accent". Dat spreken we toch ook niet uit als "assent"? Men heeft het toch ook niet over "asseleratie", "assijns" of "asseptabel"? Gelukkig begrijpen de Vlamingen het wel: op de Vlaamse televisie hoor ik tot mijn genoegen regelmatig "akseswares". Luister voorts naar de uitspraak van het woord in buitenlandse varianten en je zult de Engelsman horen zeggen "aksessories", en ook de Fransman spreekt het uit zijn taal stammende woord op de enige juiste wijze uit. Hiermee zijn we beland bij de conclusie dat accessoires eigenlijk een gallicisme is en de ware taalpurist het woord zou kunnen mijden. Zeg gewoon "toebehoren".
Nog een paar voorbeelden... Neem de uitspraak "ze is vegetarisch". Het is niet erg respectvol om iemand als plantaardig te bestempelen. Zeg liever: "ze is vegetariër". Een ander veelgehoord voorbeeld is "hij is paranoia". Iemand is niet "paranoia", maar paranoïde. Paranoia is het fenomeen. Mocht je je irriteren aan de belerende toonaard van dit artikel, dan moet ik je teleurstellen: je ergert je aan iets of iets is irritant. Voorts is er de verwarring tussen "septisch" en "sceptisch". Men zegt namelijk nog wel eens "septisch" als het gaat over de neiging tot twijfel, maar septisch is een medische term voor iets dat ziektekiemen bevat, en als je ergens over twijfelt dan ben je sceptisch, uitgesproken als "skepties".
Naast woordfouten kan de taalvergissing ook sluipen in leestekens. Onder de veelgehoorde gevallen op dit gebied bevinden zich het aanduiden van een apostrof als een komma (omdat het er uit ziet als een komma, maar dan wat hoger geplaatst) en een tilde als een "kringeltje". Ook hoog gerangschikt in de denkbeeldige top 100 is de verwarring tussen haakjes en aanhalingstekens. Een aanhaling moet dan volgens iemand "tussen haakjes". Wat betreft de bezittelijke vorm weten veel mensen bijvoorbeeld niet af van de Nederlandse taalregel dat na een medeklinker in een naam geen apostrof nodig is. Een voorbeeld: het is "Metins woordenboek" en "Natasja's woordenboek". In het verlengde hiervan wil ik ook graag het volgende uit het algemeen beschaafd Nederlands helpen: men wil het nog wel eens hebben over "Gerard zijn hond" en "Chantal haar poes". Houd het liever bij "Gerards hond" en "Chantals poes", net zoals "wiens kanarie" de voorkeur geniet boven "wie z'n kanarie".
Dan is er nog de kwestie lidwoorden. Een sprekend voorbeeld hiervan is het woord "stempel". Als je namelijk spreekt van "de stempel", dan heb je het over het voorwerp waarmee je stempelt. De afdruk die de stempel achterlaat is echter het stempel. Voortzemelend over lidwoorden mag ook het woord "soort" niet ontbreken. Ik hoor mensen wel eens zeggen: "die soort dingen". "Soort" is net als "stempel" een woord dat met twee verschillende lidwoorden kan worden gebruikt, maar wederom in verschillende situaties. Met "de soort" duid je bijvoorbeeld een diersoort aan. "Het soort" kan ook, doch alleen in een constructie zoals "het soort mensen dat niet het correcte lidwoord gebruikt". Ook is zowel "het figuur" als "de figuur" niet fout. "De figuur" wordt meestal gebruikt bij een persoon, "het figuur" meestal bij een geometrische vorm. Lastig uit te leggen aan een buitenlander die de Nederlandse taal moet leren.
Over naar het onderwerp lidwoorden voor afkortingen. Het juiste lidwoord voor een afkorting is afgeleid van de woorden waar de afkorting voor staat. Je zegt "de cv" (zonder punten volgens het Genootschap Onze Taal) omdat het "de centrale verwarming" is. Je zegt niet "de ov", want het betreft "het openbaar vervoer". Waarom hoor je iedereen dan zeggen en schrijven "de wc", terwijl de afkorting verwijst naar "het watercloset"?
Televisietaal
Een schier onuitputtelijke bron van slordigheid en nonchalance op taalgebied is zonder twijfel de televisie. Veelvuldig hoor je bijvoorbeeld "ik weeg te zwaar" of "dat kost te duur" uit de luidsprekers klinken. En nu we het toch over overbodige herhaling hebben, houd eens op met dat eeuwige "idem dito". Beide Latijnse woorden hebben een vergelijkbare betekenis ("evenzo") en bovendien schrijf je ditto met twee t's, aangezien "dito" met een enkele "t" een ander Latijns woord is. Vice versa zijn er uitspraken die fout worden geacht, maar dat niet zijn, zoals "het smaakt lekker", hetgeen correct Nederlands is, terwijl er vaak wordt gedacht dat je "het is lekker" of "het smaakt goed" moet zeggen. Iets kan namelijk ook vies smaken.
Ook veelgehoord op televisie zijn taalkundige verschrikkingen zoals "uitprinten" en nog erger: "uittesten". Spreek over "afdrukken" of "uitdraaien", of als je liever Engels spreekt over "printen". Wat "uittesten" betreft: mijn voorkeur gaat naar "beproeven", of gebruik indien je dit prefereert het anglicisme "testen".
De televisie heeft ons meer taalmissers te bieden. Onlangs hoorde ik een presentator weer eens “geen één" oreren, terwijl hij het natuurlijk had moeten hebben over "niet één" of "geen enkele". Miereneuker, ik? Hoogstens een mierenneuker. Nog iets waar ik me aan kan ergeren is de argeloze overname van taalverzinsels die door televisie-uitzendingen worden verspreid. Zo haat ik het woord "euri". Typisch een begrip dat al rap via televisie is ingeburgerd, maar taalkundig is het onzin. Het impliceert dat het woord "euro" enkelvoud is in de Latijnse taal (zoals radius ten opzichte van radii), terwijl "euro" is afgeleid van het klassiek-Griekse Europa. Bovendien is de meervoudsvorm niet nodig. In de tijd van de gulden zei men tenslotte ook niet "Dat is dan vijfentwintig guldens." De meervoudsvorm was alleen van toepassing als het om 25 fysieke guldenmunten ging.
Enfin, naast foutief taalgebruik bestaat er ook zoiets als onzinnig taalgebruik. Neem de archetypische reclames voor schoonheidsartikelen. Daarin hoor je termen voorbij komen zoals "multiweerschijnend" en "microcontracties". Kan iemand mij vertellen waarom ze dat soort onzinnige begrippen niet proberen te vertalen naar algemeen beschaafd Nederlands? Is dat omdat het dan niet indrukwekkend en onbegrijpelijk genoeg klinkt voor degenen die de producten in kwestie ook daadwerkelijk aanschaffen om door de "volledige hydratatie" hun gehate rimpels als sneeuw voor de zon hopen te zien verdwijnen? Mijn advies: koop een beeldbewerkingspakket zoals Photoshop en je schaft daarmee het enige daadkrachtige middel aan dat rimpelloosheid waarborgt. Nog beter: laat je niet opjutten door de gevestigde bekrompen opvatting dat rimpels en veroudering negatieve verschijnselen zijn.
Maar ik dwaal af. Ik had het over televisietaalgebruik. Laten we het onderwerp barbarismen eens aansnijden. Onlangs hoorde ik in een televisiereclame de uitspraak "excellente service". Waarom nou niet gewoon "uitstekende service"? Waarom nou weer zo'n goedkoop anglicisme / gallicisme als "excellent"? Ik geef toe dat een barbarisme niet automatisch een fout inhoudt, maar je kunt wel wat creatiever zijn in het vinden van een soortgelijk woord in de eigen taal, om enige taalpuurheid te behouden. Dat woorden als "weekend" het eigen "weekeinde" al grotendeels hebben verdrongen, daar doen we weinig meer tegen, maar voor je het weet praat je als zo'n kosmopolitische zakenman die de helft van zijn woordenschat maar uit het Engels haalt omdat hij dat moderner vindt klinken. Op die manier ontstaat er een lelijke taalinconsequentie, of moet ik het volgens de moderne richtlijnen spellen: inkonsekwentie? Het gezever over Het Groene Boekje is me in de loop der jaren aardig de keel gaan uithangen. Zeg nou zelf, wat oogt lomper, "quotum" of "kwotum"? En hoe gaan we als het zo doorgaat een woord als "quotiënt" schrijven, "kwosjent"? Een dergelijke fonetische spelling is wellicht gemakkelijker te leren, maar taal moet mijns inziens ook een zekere schoonheid behouden. Kijk naar de Franse taal. Daarin schrijf je weinig zoals je het uitspreekt, maar de taal is wel bijzonder sierlijk. En nu ga ik mezelf even tegenspreken, want doordat de Nederlandse taal veelal een zekere sierlijkheid mist, klinken sommige begrippen nou eenmaal beter in het Engels. Je spreekt tenslotte toch liever van aftershave gebruiken dan van "nascheer" op de beschadigde huid aanbrengen.
Na al dit erudiete gezeur ben ik verplicht toe te geven dat taal niet zo absoluut in een hokje te stoppen valt als wiskunde. Aan 1+1=2 valt niet te tornen, terwijl taal muteert en evolueert door het taalgebruik van de massa. Woorden worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd uit nieuwe edities van woordenlijsten aan de hand van het veranderlijke taalgebruik van generatie op generatie. "Data" was ooit het enige correcte meervoud van "datum", totdat zoveel mensen foutief spraken over "datums" dat zelfs de dikke Van Dale er inmiddels voor is gezwicht, net zoals zij de hardnekkige uitspraak "asseswares" al hebben 'geassepteerd' voor accessoires. Er is ook geen ontkomen meer aan wanstaltige computer-anglicismen als "geüpload" en "geüpdatet", en tja, 'computer' is al een anglicisme. Elke taal blijft verwarrende elementen bezitten. Enkele voorbeelden ter afsluiting:
• Een schaap is geschoren terwijl een vliegtuig over zijn weiland is gescheerd.
• Waarom heet het smelten van ijs "dooien" en het smelten van bevroren zaken "ontdooien" en niet ook dooien of "ontvriezen" ?
• Waarom is "ontnuchteren" niet dronken worden?
• Als "ontkleden" je kleding uit doen is, waarom is "ontbloten" dan niet je kleren aan doen?
• Willekeurig en onwillekeurig zijn in de praktijk eerder elkaars gelijke dan elkaars tegenovergestelde.
• Waarom is het "gestofzuigd", maar bijvoorbeeld niet "getouwtrekt" ?
• Waarom schrijf je "grinniken" niet met een dubbele "k", maar "verrassen" wel met een dubbele "s" ?
• Talloos en talrijk betekenen hetzelfde.
• Iets laten is iets niet doen, maar wie een traan laat, laat de tranen juist gaan.
• Waarom zegt men "Het houdt je op de been", in plaats van "… op het been" of "… op de benen" ?
• Waarom noemt men iemand die is gegijzeld een gijzelaar en niet een gegijzelde? Een handelaar handelt en een goochelaar goochelt, maar een gijzelaar gijzelt niet, want dat doet de gijzelnemer.
Back to Top